logo

Vernostný systém

Zákaznícka karta Lekárne IZIS sa skrátka vyplatí. Jej držitelia majú právo požiadať o zľavu vo výške 50 % z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu. Ponuka platí pre deti do 15 rokov (vrátane) a pre seniorov nad 60 rokov (vrátane). Zľava je čiastočne uhrádzaná na základe zdravotného poistenia.

Táto zľava sa poskytuje v súlade s §89 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto ponuka platí od 1.7.2020 do 31.10.2021.

Lekáreň IZIS má právo kedykoľvek zmeniť podmienky alebo dobu trvania tejto ponuky.

Vernostný systém Lekárne IZIS je postavený na získavaní bodov. Každé utratené 1 euro znamená 1 vernostný bod. Po nazbieraní dostatočného počtu vernostných bodov ich môžete minúť na kúpu liekov podľa vlastného výberu.

0